Možda ugalj za neke predstavlja siguran i dobro ispitan način grejanja, ali nam je sa druge strane pružena mogućnost korišćenja još uvek ne tako poznatog sistema grejanja – na drvene pelete. Sve hladnije zime i zahtevne grejne sezone, navode građane Srbije da se opredele za isplativiji način grejanja i upoznaju sa ovim proizvodom dobijenim iz biomase.

"Proizvodnja peleta zasniva se na sušenju bukove mase, na mlevenju i na presovanju. Samim tim, dobija se proizvod koji je bez vlage, tj. sa veoma malim procentom vlage, što znači da je celulozna masa veća nego kod drugih goriva", kaže Nenad Savić direktor prodaje u "Bioenerdži" (Bioenergy), lidera u proizvodnji peleta na domaćem tržištu.

Peleti se koriste samo u sklopu specijalizovanih peći koje se mogu kupiti po ceni od 1000 evra, dok cena jedne tone peleta u toku zimske sezone iznosi 150 evra u odnosu na cenu uglja od 200 evra. U firmi "Bioenerdži" kažu da je pelet gorivo dostupno svima. "Apsolutno smatram da je pristupačno, to pokazuje i trend potrošnje peleta. U prošloj godini imali smo, recimo, prodaju na našem tržištu negde oko 3000 tona, u ovoj godini znatno se povećava tražnja", ističe Nenad Savić.

Glavne prednosti ovog goriva su mogućnost da se koristi poput tečnog, pa nije potrebno da se, kao kod uglja, na svakih par sati ponovo loži. Iskorišćenost peleta je preko 95%, dok je kod uglja najviše 70%. Međutim, najbitnija je ekonomska isplativost dobijanja toplotne energije, koja je 2 do 6 puta jeftinija u odnosu na onu koja se dobija iz fosilnih goriva. Uprkos postojećim prednostima, upotreba peleta još nije dovoljno rasprostranjena, ističe profesor Mašinskog fakulteta iz Beograda Aleksandar Jovović. "Osnovni problem korišćenja peleta je relativno visoka cena peći, što je u Srbiji značajan problem", kaže Jovović.

Srbija trenutno pravi pionirske korake u pravcu korišćenja i ulaganja u razvoj biomase i grejanja na pelete, a radoznalost građana za upoznavanjem ovog sistema grejanja iako prisutna i dalje ne menja tradiocionalne načine grejanja. Imajući na umu da najveći procenat ukupne energije u Srbiji odlazi na grejanje i hlađenje stambenih i poslovnih prostora, neophodno je odgovorno vođenje domaćinstva, odnosno racionalna upotreba električne energije.