Nivo zagađenosti životne sredine u Srbiji je odavno alarmantan. Neupućenost, inertnost i nemar stanovnika je dodatno doprineo lošem stanju. Postavlja se pitanje kako animirati i probuditi Srbiju, kako stanovnicima objasniti da je moguće da sami doprinesemo poboljšanju, mnogo više nego što iko očekuje da je moguće.

 Udruženje Ekos je asocijacija lokalnih eko-pokreta, koje decu i omladinu edukuje o značaju primarne separacije otpada, reciklaže i zaštite životne sredine. Predavanja i radionice najviše imaju efekta kada se govori o primerima iz života. O efektima rada sa đacima i studentima, za Energynews govori Maja Mandić:

"U školama primećujemo da se svi ti studenti koji su učestvovali na našim radionicama polako organizuju pa počinju da skupljaju pet ambalažu, pa im kažemo da tako mogu da zarade i neke parice, da taj otpad ne posmatraju samo kao otpad ili smeće nego kao sirovinu; i počinju da se organizuju i skupljaju u džambo vrećama ili plastičnu ambalažu, pa skupe jednu tonu , pozovu nas i pitaju s kim mogu da sklope ugovor, a mi ih uputimo na odgovarajućeg operatera  koji otkupljuje plastičnu ambalažu".

 Podaci o obimu zagađenosti i njenim uzrocima su zastrašujući. Neke od primera sa predavanja, za naš portal deli Maja Mandić, i naglašava da mala baterija koja ima samo pet miligrama žive zagadi 20.000 litara vode. Ili jedan litar prosutog motornog ulja milion litara vode.

 Poslednjih pet godina udruženje Ekos radilo je sa predškolskom i školskom decom da bi kao deo projekta izgradnje regionalne deponije Srem – Mačva preuzelo i edukaciju studenata. Transfer stanica u Šapcu kao deo ovog projekta počela je sa radom avgusta ove godine i to je lokacija na kojoj se prikuplja i obrađuje otpad sa teritorije grada i pet prigradskih opština. Otpad koji će u presovanom obliku ili u kontejenerima otići u Jarak prikuplja gradsko komunalno preduzeće ali to mogu i sami građani.

"Paralelno sa ovim poslom koji sada radimo ide i edukacija građana. Znači postoji primarna i sekundarna separacija. Primarna separacija se vrši na zelenim ostrvima kojih u Šapcu ima deset. To građani sami odvajaju suvi otpad, to je karton, plastika i tako dalje a vlažan komunalni otpad dolazi ovde", objašnjava za portal Ekonews Rade Živković, šef Transfer stanice u Šapcu. 

Iako važnost ekologije nije teško shvatiti, mali broj građana životnu sredinu shvata kao prioritet. Oni spadaju u najodogovrnije među nama, a Maja Mandić nas upućuje koji su to građani koji se najlakše aktiviraju.

"Iz dosadašnjeg petogodišnjeg iskustva to su čak najmlađi predškolci. Znači treba svest tu razvijati od najnižeg uzrasta i negovati je. Oni će biti buduća generacija društveno aktivnih, tako da će moći da prenose svoje znanje i dobre navike. Ali, ne znači da studenti i srednjoškolci neće uzeti u obzir to i početi sa primarnom separacijom otpada."

Naravno, odgovori se pronalaze kod najmlađih, jer, ako na njima svet ostaje, onda su upravo oni ti na koje bismo morali da uputimo svu pažnju i apele, i da tako izbegnemo sve buduće nebrige o okruženju u kom odrastamo i živimo.