Japanska provincija Fukušima planira da do 2040. godine u potpunosti nukelarnu energiju zameni obnovljivim izvorima. Zatvaranje 50 nuklearnih reaktora nakon katastrofe u Fukušimi primorala je zvaničnike da se okrenu obnovljivim izvorima energije, navodi Inhabitat. Najviše nade polaže se u vetropolja i solarne elektrane, a kakav će tok dobiti borba za obnovljive izvore energije, još se ne zna. Dosta zavisi od toga da li će zvaničnici i u budućnosti nastaviti da se aktivno zalažu za nuklearna postrojenja.

U ovom trenutku Fukušima 22% energije dobija iz obnovljivih izvora, a od novembra je sa radom počeo i vetropark instalisane snage 2MW, koji se nalazi dvadesetak kilometara od obale grada. U planu su još dva vetro postrojenja snage od po 7 megavata, a prema procenama stručnjaka postoji kapacitet za izgradnju vetrogeneratora snage i do 1000 MW.

Fukušima, koju je pri skoro tri godine zadesila velika nuklearna nesreća kada je usled zemljotresa i cunamija došlo do topljenja u nuklearnim elektranama, i danas oseća posledice. Radioaktivne supstance su i dalje prisutne u vazduhu, te je zagađenje osam puta veće od granice koju prepisuju zdravstvene organizacije. Nesreću nisu zaboravili ni žitelji drugih delova Japana, pa je istraživanje javnog mnjenja u septembru 2013. godine pokazalo da čak 53% stanovništva podržava postepeno gašenje nuklearnih postrojenja, dok se 23% Japanca izjasnilo za momentalno gašenje istih.

Osim radiaktivnih supstanci u vazduhu, problem za životnu sredinu i sve žitelje jeste i zagađena voda koja svakog dana otiče u okean, te nadležne institucije rade sve što je u njihovoj moći kako bi našli rešenje za ovaj nuklearni otpad. Kao neke od mogućnosti spominje se izbacivanje nuklearnog otpada u okean, ali je to moguće jedino ukoliko radioaktivne supstance budu pod strogo kontrolisanim nivoom, što je još neizvesno. Do kraja godine zagađena voda bi trebalo da stigne i do obala Amerike, ali stručnjaci tvrde da neće biti opasna po okolinu, prenosi Inhabitat.