U nedelju, 2. februara biće obeležen Svetski dan močvara, odnosno dan vlažnih – ramsarskih područja. Palić, Obedska i Carska bara, Pešter, Slano Kopovo, Labudovo okno, Zasavica, Gornje Podunavlje, Vlasinsko jezero i Koviljsko-petrovaradinski rit, ukupno 10 samsarskih  područja u našoj zemlji koje je na listi  Samsarske konvencije sa još oko 3000 područja neverovatne lepote koja traže posebnu pažnju i zaštitu.

Obedska bara

Ovaj datum ušao je u ekološke kalendare 1997. godine, i od tada se obeležava svake godine kroz različite seminare, predavanja, dečije igraonice i likovna takmičenja. Cilj ovih akcija je zaštita osetljivih močvarnih kompleksa u duhu Ramsarske konvencije kojom je još 1971. godine obuhvaćeno skoro 3000 ovakvih mesta koja zaslužuju posebnu brigu.  

Palićko jezero

Veruje se da na svetu ima oko 90 hiljada močvarnih staništa, među kojima je kao velika turistička atrakcija najpoznatije i najveće Pantanal na zapadu Brazila. U Srbiji ima 10 rasmsarskih područja upisanih u svetsku listu, a najstarija su Palićko jezero i Obedska bara. U ovih 10 spadaju još Pešter i Vlasinsko jezero, zatim Carska bara, Slano Kopovo, Labudovo okno, Zasavica, Gornje Podunavlje i Koviljsko-petrovaradinski rit. 

Centralna manifestacija Dana ramsara održana je u Pokrajinskoj agenciji za zaštitu prirode u Novom Sadu.  Više informacija o Svetskom danu močvara možete naći na portalu www.ramsar.org koji pored ostalog sadrži i fotografije ovih prirodnih rezervata neverovatne lepote.

 Skadar, Crna Gora