Ova godina proglašena je za Međunarodnu godinu zdravlja bilja. Ujedinjene Nacije su ovo proglasile na inicijativu Organizacije za hranu i poljoprovredu UN, sa ciljem da se podigne svest o tome koliko je zdravlje bilja važno u svakodnevnom životu ali i u borbi protiv smanjenja gladi, siromaštva i zaštiti životne sredine.

Pod sloganom „Zaštitimo bilje, zaštitimo život“ u toku ove godine biće sprovedena kampanja za veću odgovornost u borbu protiv biljnih bolest i štetočina, kao i za smanjenje upotrebe pesticida. Jedan od predloga je da se napravi poseban princip kako bi se na globalnom nivou koristili preparati koji su efikasni u borbi protiv biljnih bolesti i štetočina, a koji ne ugrožavaju životnu sredinu i dobre organizme koji žive na biljkma.

Bolesti biljaka opasne su za poljoprivredu u svetu. Organizacija za hranu i poljoprivredu pri Ujendinjenim Nacijama procenila je da preko 40 odsto biljaka koje se koriste u ishrani godišnje bude zaraženo nekom od biljnih bolesti ili štetočina, te je to direktan gubitak u proizvodnji hrane, koji najviše pogađa ruralna i siromašna područja.

Česte klimatske promene takođe su velika pretnja za zdravlje biljaka, kao i  putovanja i prenos robe i dobara jer se tako mnogo brže šire i prenose biljne zaraze. Na kraju, i svakodnevno ponašanje ljudi koje je izazvalo biodiverzitet predstavlja stalnu pretnju za zdravlje biljaka.

Prevenicija biljaka od bolesti je svakako mnogo važnija i isplativija od lečenja. Mnoge biljne bolesti je skoro nemoguće eliminisati jednom kada se pojave. Zato je važno da se prema biljkama ponašamo odgovorno i da koristimo prevenciju za zaštitu biljaka ali i zaštitu domaćinstava, poljoprivrede i proizvodnje hrane.

U Srbiji, ovoj svestkoj inicijativi pridružilo se udruženje SECPA, koje će uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumastva i vodoprivrede 27.februara 2020. godine održati panel diskusiju na temu prevencije i zaštite zdravlja bilja kod nas, ali i u svetu.