Bolje vreme za domaću poljoprivredu polako stiže. Evropska unija odobrila je sredstva od preko šest miliona evra za projekat Fraktals koji će doneti inovacije i modernizaciju u poljoprivredni sektor u Srbiji i regionu. Ovaj novac biće podeljen u grantove koji će biti dodeljivani kompanijama za izradu softvera koji će svoju krajnju primenu naći  u svakodnevnom radu poljoprivrednika i proizvođača poljoprivrednih dobara, a tako će profitirati i IT sektor i sektor poljoprivrede. Za portal Energynews, Grigoris Hadžikostas iz Biosense centra, nabraja koje su sve prednosti udruživanja ove dve grane:  

"Mislim da je ovo fantastična prilika za IT preduzeća iz Srbije iz više razloga: pošto Srbija još nije deo Evropske unije, nema strukturnog investiranja u njena mala i srednja preduzeća i ovo je prilika za njih da nađu pare za svoje ideje, drugo, daje im pristup tehnološkom okviru koji će postati standard za vođenje biznisa putem interneta u sledećih pet ili deset godina, i treće, najbitnije, daće malim i srednjim preduzećima iz Srbije priliku da se umreže na nivou Evrope, da upoznaju nove kompanije iz njihove branše, da sarađuje sa njima i budu konkurentni na evropskom tržištu."

Sve je zasnovano na modernizaciji poljoprivrede kroz nove tehnologije. Grigoris navodi da IT, iako prisutan u svim delovima života, još uvek nije došao do poljoprivrede, iz više razloga, istorija, tradicija, i cena te tehnologije sama po sebi, i dodaje da sada ulazimo u eru kada će moderno poslovanje u poljoprivredi biti neophodno.

Velika šansa za domaću poljoprivredu

Uz potpunu veru ka uspehu, Grigoris vidi Srbiju kao održivu i konkurentnu poljoprivrednu silu. "Srbija i ova regija gde smo, Vojvodina pogotovo, jeste tradicionalno orijentisana ka poljoprivredi i koristeći nove tehnologije u informatici i komunikacijama, ove tipično poljoprivredne sredine imaju šansu da povećaju svoju produktivnost, da štite životnu sredinu, i da budu održiva na globalnom tržištu."

Pored inostranih, partneri u ovom projektu su i Vojvođanski ICT klaster i Otvoreni univerzitet u Novom Sadu, kao i Biosense centar koji sa Univerzitetom sarađuje i na drugim projektima.

U projektu Fraktals učestvuje 9 organizacija- partnera iz Grčke, Bugarske, Turske, Holadnije , Španije i Srbije. Novac će dodeljivati Razvojni fond Vojvodine, koji je i nosilac ovog projekta. U ceo proces upućuje nas Jelena Cvjetan, zamenica direktora Fonda za razvoj APV.

"Odluku o tome kome će pripasti ovi grantovi, doneće konzorcijum ali u skladu sa već propisanom tehnologijom koja je odobrena od strane evropske komisije koja se odnosi na to da će oko 120 stručnnjaka i eksperata iz oblasti informacione tehnologije i poljoprivrede  ocenjivati ove učesnike i na bazi njihovih ocena, odnosno određenom metodom evaluacije će se izabrati tih 50 do 60 firmi koje će dobiti sredstva i kojima ćemo na takav način pomoći da mogu da razviju te svoje programe koji naravno moraju da imaju primenu u oblasti poljoprivrede", objasnila je Cvjetan.

Softveri koji će biti napravljeni u okviru Fraktals projekta imaće široku namenu, kao što su senzori za proveru vlage, temperature i drugih parametara zemljišta, do najmodernijih rešenja skladištenja robe i kontorle kvaliteta voća i povrća. U zavisnoti od ideje i patenta, dodeljivaće se sredstva od 50 do 150 hiljada evra.

Za Energynews, govori i Smilja Krajinović iz Vojvođanskog ICT klastera: "Veoma je značajno što će naše kompanije imati priliku i da steknu nova znanja i priliku da nauče mnogo u oblasti korišćenja fjučer interneta, i sve ono što će uspeti da razviju tokom trajanja projekta, na neki način mogu i da provere u završnoj fazi ovog projekta, koja će biti test faza”.

IT sektor u Srbiji je, prema mišljenju straučnjaka, jedan od najzdravijih u našoj ekonomiji i iz godine u godinu vidi se njegov rast i progres. S druge strane, u poljoprivredi leže veliki potencijali, koji još uvek nisu iskorišćeni u celini.

Fraktals nudi rešenje za trenutno loše stanje u Srbiji - sinergiju modernih tehnologija i tradicionalne poljoprivredne proizvodnje. Značajno je i to što najveći deo ovakve modrenizacije jedno prosečno poljoprivredno gazdinstvo ne bi moglo da implementira samostalno. Ovo je važno jer inovacije donose bolje šanse za proizvodnju i izlazak na tržište, a biće primenjivo na sve poljoprivredne grane.     

Potencijalni učesnici će moći da  konkurišu do kraja februara 2015. godine.  Poziv važi za sve zemlje Evropske unije, a očekivanja su da će se prijaviti oko 90 kompanija. U sledeće dve godine svi softveri će biti testirani, a nada je da će većina naći primenu upravo kod nas.