Uprkos velikoj krizi u eko sektoru naša zemlja je potpuno očišćena bar kad je u pitanju gumeno- tehnički otpad. Za to možemo da zahvalimo firmi Eco recycling koja je odolela svim izazovima i padu reciklažne industrije. Ova fabrika prerađuje čak i džinovske damper gume sa ugljenokopa. Proces reciklaže guma ima precizan tok koji za naš portal objašnjava direktor proizvodnje fabrike Eco recycling, Dragan Savić.      

„Proces počinje sečenjem, seckanjem i usitnjavanjem u ambijentalnom tretmanu znači nema nikakvih otpadnih gasova, nema otpadnih voda. Guma se usitnjava u više faza da bi na kraju došla do granulata gde se vrši distribucija zrna tako da dobijemo ono što je zahtev našeg kupca, a to je proizvod koji može da služi za proizvodnju veštačkih trava, tartan staza, gumenih podloga, razne gumeno- tehničke galanterije“, navodi Dragan. „Jedan deo sitnih granulata vraćamo, odnosno prodajemo drugim gumarskim firmama koje to ugrađuju i ponovo se nastaje sirova guma, samim tim i proizvod od gume“.

Eko recycling gumu ne uvozi, sve dolazi sa teritorije Srbije. Količine koje je u stanju da preradi su fascinantne.

„Znači od 2008. godine, kada smo počeli, ovde je ušlo preko 150 hiljada tona gume i otprilike je ta količina izašla kao gotov proizvod. Nešto malo imamo u odnosu na tu količinu čelične žice koja je sastavni deo gume, koja stoji trenutno na lageru, ali u principu je to. Oko realnih 32 000 tona svih vrsta pneumatika i ostalih guma, gumeno tehničkih proizvoda možemo da preradimo godišnje“, kaže Dragan.

Zakoni, pravila i provere u ovoj industriji su ozbiljni, obimni i česti. Cela proizvodna linija u Eko Recyclingu obavlja se tako da nema nikakvih negativnih uticaja na životnu sredinu.           

„Dva puta godišnje radimo analizu emisije prašine u životnoj sredini, znači ona mora da bude u granicama u skladu sa zakonom. Radimo četiri puta godišnje emisiju otpadnih voda, znači vodu koju ispuštamo iz naše fabrike. Dva puta godišnje se radi kontrola podzemnih voda, znači to je monitoring, da vidimo da li naša fabrika utiče na kvalitet tih otpadnih voda. Znači u odnosu na prvu analizu, radimo dalje analize i gledamo da li je došlo do povećanja koncentracija određenih zagađujućih materija. I to je u skladu sa našim zakonima i za sad protiče sve u najboljem redu“, za Energynews objasnila je Andrea Mračević, iz sektora za bezbednost i ekologiju fabrike Eco Recycling.

Eco Recycling je jedina fabrika u ovom delu Evrope koja ima ovako moćno i moderno postrojenje za preradu gumenog otpada, a zahvaljujući sečivu Super Chopper produktivnost u proizvodnji je povećana za  30 odsto. Kada je u pitanju region, ova fabrika se izdvaja upravo po svojim ekološkim standardima i doprinosu zaštiti životne sredine.