Od sledeće godine u Engleskoj biće zabranjeno korišćenje svih oblika individualnih ložišta na rezana drva  i ugalj, od peći i roštilja do vatre na otvorenom. Prema saopštenju britanske vlade, „javnost treba da se okrene čistijim alternativama,“ a u to se ubraja i sušeno drvo, za razliku od spakovanih vlažnih cepanica koje spadaju među najgore zagađivače.

Kako javlja BBC, ovaj plan zacrtan je još pre 18 meseci ali je britansko ministarstvo za životnu sredinu, hranu i poljoprivredu definisalo konkretne mere tek sad. Od sledeće godine trgovinski lanci,  garden centri, benzinske pumpe, zapravo ni jedna radnja više neće moći da prodaju drva i ugalj za individualnu upotrebu. Ova odluka doneta je u trenutku kada su recimo pećnice na drva postale veoma popularne u Britaniji, iako, kako navodi BBC emituju više PM2.5 čestica po satu sagorevanja nego dizel motor. PM2.5 čestice su proizvod sagorevanja fosilnih goriva i veoma opasne jer mogu, kao i PM10 da prodru u pluća i disajne puteve. Velika ložišta na ugalj će u Britaniji biti do poslednjeg ugašena do 2025. godine.