Copernicus je nedavo na svom twitter nalogu objavio poziv za prijavljivanje na MOOC besplatnu obuku posvećenu korišćenju podataka iz ovog evropskog i svetskog  sistema za osmatranje Zemlje. Ovaj on line trening je otvoren za sve koji žele da nauče više i primene Copernicusove podatke u bavljenju društvenim problemima i u kreiranju poslovnih prilika. Kurs  počinje 9. marta i sastoji se od 12 modula.

Massive Open Online Course - MOOC je u potpunosti otvoren, obiman i pristupačan kurs iza kojeg stoji Univerzitet u Luksemburgu. Copernicus (Program Evropske unije za osmatranje Zemlje) u pozivu kaže  da je obuka namenjena profesionalcima iz javnog i sektora preduzetništva i to onima koji su zainteresovni da informacije o planeti iz ovog sistema osmatranja primene u društvenim ili biznis aktivnostima. „Kurs je besplatan i otvoren za sve,“ ističu organizatori.

Prijavljivanje je počelo, kurs kreće 9. marta i nastaviće se u 12 modula učenja, raspoređena na dva sata učenja nedeljno. Tri su glavne teme ovog programa:

  • Razumevanje Copernicusovih podataka i servisa – šta su ti podaci, kako se do njih dolazi i kako mogu biti upotrebljeni.

  • Učenje na uspešnim primerima – kako su aktuelni servisi i aplikacije bazirani na Coprnicusu razvijani i kako se koriste.

  • Uradi sam: sticanje veština i znanja za razvoj i primenu proizvoda i servisa i za navigaciju Copernicusovim ekositemom.