Svetski dan šuma je u Novom Gradu u Bosni i Hercegovini obeležen akcijom pošumljavanja. Uz vredan rad preko 500 volontera posađeno je 15 hiljada novih sadnica bukve. U akciji su učestvovale brojne organizacije, privatne firme, Šumska uprava Novi Grad, ali i građani volonteri i srednjoškolci.

U akciji pošumljavanja učestovala je i organizacija Green Team koja se pored ozelenjavanja javnih površina bavi i sanacijama divljih deponija i organizacijom čišćenja koje sprovodi zajedno sa građanima.