U prvoj polovini 2017. godine Evropa je instalirala nova vetropolja koja će doneti još 6,1 novih GW ukupnoj proizvodnji čiste energije.  Najveći deo instaliran je u vetroparkovima na kopnu, preko 4 GW, dok je manji deo instaliran u vetrenjačama koje su smeštene na vodi. Ukupna investicija za nova vetropolja bila je preko 8 milijardi evra.

Najveći deo novih kopnenih vetropolja nalazi se u Nemačkoj, preko dva GW. Sledi Engleska sa nešto više od 1 GW, a najmanji deo je vetropark u Francuskoj od pola GW. Kada je reč o novim vetropoljima na vodi, oni su kroz 18 projekata podeljeni između Nemačke, Engleske, Belgije i Finske.

Prognoze stručnjaka, zasnovane na učinku iz prve polovine godine, jesu da će 2017. godina biti izuzetno uspešna kada je vetroenergija u pitanju.

Foto: CleanTechnica