Ovo je rezultat istraživanja dugog 8 godina i vrednog oko 10 miliona dolara. Navia je osmosed, šatl vozilo koje radi na jonsko litijumske baterije i kreće se bez vozača. Ovo vozilo proizvela je francuska kompanija Induct, a  u upotrebi je na ulicama Singapura. Programirnao je da ide brzinom od 20 km/h, a njegove baterije treba puniti na svakih 10 sati. Prevozi putnike na razdaljini od dva kilometra, po unapred programirnoj ruti.

Kada uđu u vozilo putnici dodirom ekrana biraju jedno od ponuđenih odredišta, a šatl se automatski zaustavlja kada je potrebno. Kako ide na električni pogon, Navia je gotovo nečujna. Što se tiče bezbednosti, ona je bazirana na senzorima kojima se otkriva prepreka ili pešak na putu. Nije čudo da se Navia pojavila baš u Singapuru, državi u kojoj se neprekidno unapređuje javni prevoz i ulažu veliki napori da se smanji posedovanje i upotreba automobila.