Na redu je revolucija u oblasti digitalnog oglašavanja na javnim mestima. Vlasnik najveće evropske mreže digitalnih medija Amscreen primeniće novu tehnologiju oglašavanja koja se svodi na to da kad Vi gledate reklamu na nekom ekranu napolju, ta ista reklama gleda Vas i prikuplja osnovne podatke o Vama. Radi se o kameri koja je u stanju da grubo prepozna vaše životno doba i Vaš pol. Clj je da prikupljanjem ovih podataka na licu mesta oglašivači dobiju bolju sliku o tome ko je posmatrao njihovu reklamu i da samo oglašavanje bude prilagođeno datom mestu. Ova tehnologija je nastala u okviru poznatog sistema za analizu i merenje publike Quividi. Ako partnerstvo Amscreena i Quividi bude ostvareno, kao što je nedavno najavljeno, ova tehnologija biće primenjena na 6000 mesta odnosno ekrana u vlasništvu britanskog Amscreen, postavljenih na raznoraznim mestima, od supermarketa do benzinskih stanica. Ova mreže zahvata publiku od oko 50 miliona ljudi nedeljno.