Svetski filmski  festival o okeanima stiže u septembru u Irsku. Ovaj putujući događaj sastoji se od projekcija filmova o okeanima što zajedno čine nekoliko sati materijala koji organizatori prikazuju u nekoliko gradova u zemljama u koje dođu.. Započet je u Australiji, odigrava se širom sveta a sve sa ciljem da se ljudima  ukaže na značaj, lepotu, i ugroženost eko sistema okeana. 

Foto: Ocean Film Festival

Svetska turneja Festivala okeana svake godine ode na nekoliko kontinenata, nekoliko zemalja i niz gradova u tim zemljama - Australiju, Novi Zeland, Ameriku, a u Evropi Britaniju, Irsku, Belgiju, Italiju. Ovogodišnja tura započeta je u Australiji a uskoro stiže u Irsku i potom se seli u Belgiju.Deo prihoda od prodatih ulaznica obično ide organizacijama koje se bave zašitom mora i okeana. Konkurs za prijavu filmova je uvek otvoren, za sve koji imaju nešto interesantno da pokažu u vezi sa okeanima i morima. Osim filmskog putujući Festival ima i otvoren konkurs za fotografije i to sa novčanom nagradom.