U 2012. svaki čovek je za sobom ostavio oko sedam kilograma elektronskog otpada. Kada se ovo pomnoži sa brojem stanovnika dolazimo do toga da je 48,9 miliona tona e-otpada konačni bilans za tu godinu, dok se čeka bilans za godinu koju smo tek ostavili iza nas. Stručnjaci upozoravaju da će ukoliko nastavimo ovim tempom, količina elektronskog otpada porasti za trećinu do 2017. godine.

Trend da se svake godine povećava količina elektronskog otpada počela je pre dve godine, a najveći zagađivači su SAD sa 9,4 miliona tona otpada godišnje, a prati ih Kina sa nešto više od sedam miliona e-smeća. Problem je što nema zemlje koja je pošteđena ovih štetnih materija, pa se tako najveće količine e-otpada šalju u Latinsku Ameriku, Bliski istok i Kinu.

Do 2017. godine, prema rečima stručnjaka, godišnje ćemo proizvoditi oko 65,4 miliona elektronskog otpada, među kojima su najzastupljeniji mobilni uređaji, laptop računari, televizori, monitori. Čak i zemlje u razvoju učestvuju u ovom zagađenju, uprkos njihovoj slaboj tehnološkoj razvijenosti. Tako čak i prosečan građanin Demokratske republike Kongo godišnje za sobom ostavi 210 grama e-otpada, a stanovnik Etipoije 680g. Iako je ovo najniže zagađenje po glavi stanovnika, itekako je razlog za zabrinutost.

Nerazvijene i zemlje u razvoju uglavnom su mesta na koja se iz razvijenih i bogatih zemalja šalju elektronske uređaje koji su zastareli ili pokvareni, te su neki od njih izuzetno štetni po zdravlje radnika koji ih koriste, ali i ostalog stanovništva. Iako bi čak i zastareli uređaji poput računara i telefona mogli da doprinesu razvoju siromašnih zemalja, to je jedino moguće ukoliko je reč o ispravnim uređajima, koji nisu opasni po zdravlje. Međutim, o tome niko ne vodi računa.

Stroži zakoni i nadležne institucije koje bi vršile nadzor i kontrolu su neophodni da bi se u godinama pred nama smanjivao, a ne povećavao elektronski otpad. Sa tim ciljem pokrenuta je i online mapa koja prati stanje e-otpada širom sveta, a u istraživanju je učestvovalo 184 države. Na čelu tabele sa najvećom proizvodnjom elektronskog otpada po stanovniku prednjači Katar, gde samo jedan pojedinac za godinu dana za sobom ostavi oko 63kg e-otpada, što je čak devet puta više od proseka u svetu.