Informatika je već godinu dana obavezan predmet u petom i šestom razredu osnovne i prvom razredu srednje škole. Glavni izvor nastavnih, digitalnih materijala izradila je fondacija Petlja, a oni su od koristi i učenicima i nastavnicima.

U poslednjih nekoliko godina Zrenjanin se razvija u pravcu jednog od budućih IT centara u Srbiji. Nekoliko velikih firmi iz sfere IT industrije otvorilo je svoja predstvaništva upravo u ovom gradu, a jedan od razloga zbog čega je zato što Zrenjanin ima jak tehnički fakultet.

Pored Novog Sada, Niša i Beograda, koji su se pozicionirali na IT mapi Srbije, nov potencijal u ovoj industriji dolazi iz Subotice. U poslednje tri godine, Subotičkom IKT klasteru priključio se značajan broj kompanija, a odnedavno u ovom gradu je aktivan i Startit centar.

Nacionalni portal otvorenih podataka na adresi data.gov.rs je mesto gde se slivaju podaci, nastali tokom rada javnih ustanova. Njihovom obradom i kombinovanjem mogu nastati aplikacije, nove informacije i druga kreativna rešenja koja donose takozvanu dodatnu vrednost i širu korist. Naravno, pod uslovom da javne ustanove te podatke postavljaju na portal u računarski čitljivom obliku, pogodnom za dalje kompjutersko korišćenje.

Nedavno započet projekat „Šarenolika saradnja“ događa se na relaciji Segedin – Palić- Morahalom. Saradnja u ovoj pograničnoj oblasti doneće njenim građanima nove izvore informacija o kulturnim  događajima, nove događaje i dva nova doma kulture. Ovo je prvi odobren i započet projekat u novom pozivu u okviru IPA projekata pogranične saradnje Mađarska – Srbija koju finansira Evropska unija.

Da li ćemo u bliskoj budućnosti dobiti novi lek prirodnog porekla efikasan u lečenju bolesti čiji je uzrok heliko bakterija? Odgovor na ovo pitanje, važno za sve ljude koji boluju od gastritisa, čira na 12-palačnom crevu, ili karcinoma želuca leži u saradnji naučnika iz Segedina i Novog Sada. Naime, Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB, Novosadski univerzitet) i naučnici Mađarske akademije nauka iz Segedina sarađivali na ovakvom naučnom projektu i približili se novom leku.

Poljoprivreda i preduzetništvo poslednjih godina se pominju kao najveći potencijali domaće ekonomije. Visoka poljoprivredna škola u Šapcu osmislila je i studijski program koji bi trebalo da udruži ove dve grane.

Od prvog septembra ove godine informatika bi trebalo da bude uvedena kao redovan predmet od petog razreda u osnovnim školama u Srbiji. Poslednjih nekoliko godina, informatika je bila izborni predmet. U modernom vremenu, u kome je tehnološki razvoj dominantno prisutan, ovo nije bio logičan izbor, ali borba da se informatika vrati u redovne predmete nije bila kratka, ni jednostavna.

U Osečini, nedaleko od Valjeva, kompanija Detal proizvodi pelet o bukovog drveta, odnosno od otpada. Ideja za pravljenje peleta proistekla je iz porodičnog biznisa pravljenja nameštaja koji postoji više od 30 godina.

Zdrava hrana i organski proizvodi su termini koji se danas često koriste u svakodnevnom životu. Često kao fenomen zdravijeg života, a često i kao nešto za šta je potrebno izdvojiti više novca a i vremena. Kompanija Beyond iz Niša napravila je liniju zdravih namirnica i gotovih obroka kako bi omogućila svima koji žele da se hrane zdravo da to čine lakše i brže.