Zakon o zaštiti podataka o ličnosti stupiće na snagu u Srbiji u avgustu ove godine. Naš zakon je adaptirana verzija Opšte uredbe usvojene u Evropskoj uniji prošle godine. Nova pravila u poštovanju privatnosti građana,  doneće mnogo novina i velike odgovornosti za sve koji rukuju ličnim podacima. To se odnosi i na medije čija je situacija nešto specifičnija. U ovom tekstu bavimo se nekim aspektima uz pomoć Dragana Petkovića, iz Asocijacije za on line medije, Nevene Ružić, iz kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i Danila Petkovića iz Share fondacije.

Ako su aktivni građani, aktivni mladi i dobre inicijative merilo kvaliteta života, u Somboru se živi bolje nego u mnogim gradovima u našoj zemlji. Somborski edukativni centar i Somborski omladinski Boom su dve aktivističke organizacije koje rade sa decom i mladima na razne načine, ali efekat je vildljiv u celom gradu.

U procesu digitalizacije društva, jedan od prvih koraka je postavljanje na noge sistema eUprave. Od pisane strategije do formiranja IT kancelarije, Vlada Srbije je napravila nekoliko konkretnih poteza na planu razvoja ovog servisa.

Informatika je već godinu dana obavezan predmet u petom i šestom razredu osnovne i prvom razredu srednje škole. Glavni izvor nastavnih, digitalnih materijala izradila je fondacija Petlja, a oni su od koristi i učenicima i nastavnicima.

U poslednjih nekoliko godina Zrenjanin se razvija u pravcu jednog od budućih IT centara u Srbiji. Nekoliko velikih firmi iz sfere IT industrije otvorilo je svoja predstvaništva upravo u ovom gradu, a jedan od razloga zbog čega je zato što Zrenjanin ima jak tehnički fakultet.

Pored Novog Sada, Niša i Beograda, koji su se pozicionirali na IT mapi Srbije, nov potencijal u ovoj industriji dolazi iz Subotice. U poslednje tri godine, Subotičkom IKT klasteru priključio se značajan broj kompanija, a odnedavno u ovom gradu je aktivan i Startit centar.

Nacionalni portal otvorenih podataka na adresi data.gov.rs je mesto gde se slivaju podaci, nastali tokom rada javnih ustanova. Njihovom obradom i kombinovanjem mogu nastati aplikacije, nove informacije i druga kreativna rešenja koja donose takozvanu dodatnu vrednost i širu korist. Naravno, pod uslovom da javne ustanove te podatke postavljaju na portal u računarski čitljivom obliku, pogodnom za dalje kompjutersko korišćenje.

Nedavno započet projekat „Šarenolika saradnja“ događa se na relaciji Segedin – Palić- Morahalom. Saradnja u ovoj pograničnoj oblasti doneće njenim građanima nove izvore informacija o kulturnim  događajima, nove događaje i dva nova doma kulture. Ovo je prvi odobren i započet projekat u novom pozivu u okviru IPA projekata pogranične saradnje Mađarska – Srbija koju finansira Evropska unija.

Da li ćemo u bliskoj budućnosti dobiti novi lek prirodnog porekla efikasan u lečenju bolesti čiji je uzrok heliko bakterija? Odgovor na ovo pitanje, važno za sve ljude koji boluju od gastritisa, čira na 12-palačnom crevu, ili karcinoma želuca leži u saradnji naučnika iz Segedina i Novog Sada. Naime, Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB, Novosadski univerzitet) i naučnici Mađarske akademije nauka iz Segedina sarađivali na ovakvom naučnom projektu i približili se novom leku.

Poljoprivreda i preduzetništvo poslednjih godina se pominju kao najveći potencijali domaće ekonomije. Visoka poljoprivredna škola u Šapcu osmislila je i studijski program koji bi trebalo da udruži ove dve grane.