Svetska zdravstvena organizacija objavila je u sredu spisak jednostavnih saveta u vezi sa preventivom i zaštitom od korona virusa na radnom mestu. To su lako primenjive mere prevencije, ali i saveti za ponašanje u slučaju da se u radnom okruženju jave slučajevi COVID-19. Prenosimo ključne poruke iz ovog dokumenta SZO.

Jednostavni postupci za sprečavanje širenja COVID-19 na radnom mestu

Naredne mere koje malo koštaju pomoći će na vašem radnom mestu u sprečavanju širenja infekcija, prehlade, gripa, stomačnih problema, a zaštitiće i vaše kupce, klijente i zaposlene.

Poslodavci treba da počnu da ih primenjuju odmah, čak i ako COVID-19 nije stigao u sredinu u kojoj su. Već sada mogu da smanje gubitke nastale usled redukcije broja radnih dana izazvane bolestima, i mogu da zaustave ili uspore širenje COVID-19 ukoliko dospe do vašeg radnog mesta.

Osigurajte da vaša radna mesta budu čista i higijenski tretirana.

 • Površine (kao što su pultovi i stolovi) i predmeti (kao što su telefoni, tastature) moraju biti redovno brisani dezinfekcionim sredstvima. Zašto? Zato što su kontaminirane površine koje dodiruju klijenti i zaposleni glavni put širenja COVID-19.

Omogućite da zaposleni, klijenti i kupci mogu redovno i temeljno da peru ruke.

 • Postavite dezinfekciona sredstva za ruke na vidnim mestima u radnom prostoru. Treba ih redovno dopunjavati.
 • Postavite plakate koji šalju poruke o važnosti pranja ruku, zatražite ih od odgovornih zdravstvenih ustanova ili ih preuzmite na www.WHO.int
 • Ovu poruku širite i na druge načine, preko lica koja su u firmi zadužena za bezbednost, na brifinzima i sastancima, preko intraneta
 • Obezbedite da zaposleni, kupci i klijenti imaju pristup mestu gde će ruke moći da operu vodom i sapunom. Zašto? Zato što pranje ruku ubija virus na rukama i sprečava širenje COVID-19.

Vodite računa o respiratornoj higijeni na radnom mestu.

 • Postavite plkate koji promovišu respiratornu higijenu. Kombinujte plakate sa porukama u svakoj drugoj komunikaciji, na brifinzima, sastancima, preko intraneta i preko lica zaduženih za bezbednost.
 • Maske i papirne maramice kao i kantice za bacanje upotrebljeni treba da su dostupni svima koji imaju problem sa curenjem iz nosa, ili kašlju na poslu. Zašto? Zato što respiratorna higijena sprečava širenje COVID-19.

Preporučite zaposlenima i klijentima da se pre poslovnog puta konsultuju sa zaduženim putnim agencijama o odlasku.

Obavestite zaposlene, klijente i kupce da ako se COVID-19 pojavio u vašem mestu, svako sa čak i blagim simptomima kašlja ili tek blago povišenom temperaturom (37,5 C ili višom) treba da ostane kod kuće. Treba da ostanu kod kuće (ili rade od kuće) i u slačaju da imaju potrebu da uzimaju jednostavne lekove kao što je paracetamol/acetaminophen, ibuprofen i aspirin, jer oni mogu da maskiraju simptome infekcije.

 • Proširite i promovišite poruku da treba ostati kod kuće čak i u slučaju blagih simptoma COVID-19.
 • Proširite ovu poruku plakatima, preko intraneta, na sastancima, brifinzima i preko lica zaduženih za bezbednost na poslu.
 • Objasnite zaposlenima da imaju pravo na odsustvovanje sa posla zbog bolesti.

Stvari koje treba razmotriti u slučaju poslovnih putovanja

Kompanija i zaposleni moraju imati najsvežije informacije o područjima u kojima je proširen virus COVID-19. Njih možete naći na

 • https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
 • Vaša kompanija mora na osnovu poslednjih informacija imati procenu rizika i dobiti povezanih sa planovima za poslovna putovanja.
 • Izbegnite da na poslovni put u područja gde vlada COVID-19 šaljete zaposlene koji su u većem riziku od ozbiljnih oboljenja (kao što su stariji zaposleni, i oni koji boluju od dijabetesa, srčanih i plućnih oboljenja)

 Obezbedite da zaposlene koji putuju u područja gde se pojavio COVID-19 informišu kvalifikovane osobe . Onima koji putuju obezbedite boćice sa alkoholnim dezinfekcionim sredstvima za ruke.

 Za vreme poslovnog putovanja

 Poručite zaposlenom koji putuje da redovno pere ruke i da se drži na distanci od najmanje jednog metra od onih koji kašlju ili kijaju. Omogućite da zaposleni koji putuje ima informaciju o tome kome može da se obrati ukoliko se tokom puta razbole.

 Budite sigurni da će zaposleni slušati zahteve lokalnih vlasti u oblastima u koje putuju. Ako, na primer, lokalne vlasti od njih traže da ne putuju u neko područje,  to treba da poslušaju. Vaši zaposleni treba da se povinuju svim lokalnim restrikcijama putovanja, kretanja i masovnih okupljanja.

 Kada se vi ili vaši zaposleni vratite sa puta

  Zaposleni  koji su se vratili sa puta iz područja gde vlada COVID-19 treba da prate svoje stanje narednih 14 dana i da mere telesnu temperaturu dva puta dnevno.

Ako osete čak i blagi kašalj ili groznicu i sa tek malo povišenom temperaturom (kao što je 37,3 C ili viša) treba da ostanu kod kuće i da se samoizoluju. To znači izbegavanje bližeg kontakta (na metar udaljenosti ili manje) sa drugima, uključujući i članove porodice. Treba da se jave lokalnim zdravstvenim službama i da ih obaveste o detaljima svog putovnja i simptoma koje osećaju.

 Pripremite se za slučaj da se COVID-19 pojavi u vašoj sredini

 Spremite plan mera za slučaj da se neko razboli sa sumnjom na COVID-19 na nekom od radnih mesta u vašoj firmi.

-Plan treba da sadrži izbor prostorije ili područja gde će zaposleni koji se razboleo biti izolovan od drugih, ograničite kontakt sa bolesnim i javite se zdravstvenim službama.

-Razmotrite kako da uočite osobe koje su u najvećem riziku, kako da  ih podržite i da izbegnete obeležavanje i diskriminaciju na radnom mestu. To mogu biti osobe koje su nedavno putovale u područja gde su prijavljeni slučajevi bolesti, ili osobe koje su u povećanom riziku od ozbiljnije bolesti (na primer, dijabetičari, hronični plućni i srčani bolesnici, starije osobe).

-Obavestite zadužene ustanove u vašoj sredini da pravite ovaj plan i zatražite smernice.

- Unapredite rad na daljinu u vašoj organizaciji. Ukoliko u vašoj sredini izbije COVID-19, može se desiti da zdravstvene vlasti savetuju stanovništvo da izbegavaju javni prevoz i javna okupljanja. Rad na daljinu će održati vaše poslove uz bezbednost vaših zaposlenih.

 Napravite plan za nastavak poslovanja u slučaju izbijanja epidemije u vašem mestu.

 • Ovakav plan će pomoći da se vaša organizacija pripremi za slučaj izbijanja COVID-19, a i u drugim hitnim zdravstvenim situacijama.
 • Plan treba da se odnosi na slučaj da veći broj vaših zaposlenih, klijenata ili dobavljača ne mogu da se pojave na poslu, bilo zbog restrikcija kretanja ili zato što su bolesni.
 • Predstavite plan zaposlenima i klijentima i objasnite im šta treba i šta ne treba da rade prema tom planu. Objasnite im važnost potrebe da ostanu kod kuće čak i u slučaju da imaju blage simptome i da moraju da uzimaju lekove (kao što su pracetamol ili ibuprofen) koji mogu da maskiraju simptome.
 • Plan treba da se bavi mentalnim zdravljem i socijalnim posledicama u slučaju da se COVID-19 pojavi u všoj sredini, i dajte informaciju i podršku.
 • Mala i srednja preduzeća koja nemaju zaposlene zadužene za zdravstvena i socijalna pitanja, treba da sarađuju sa lokalnim zdravstvenim i socijalnim službama.
 • Pomoć u kreiranju ovog plana mogu vam dati predstavnici vlasti zaduženi za zdravstvo i socijalna pitanja.

Upamtite:

Sad je trenutak da se pripremite za COVID-19. Jednostavne mere predostrožnosti i plan mnogo znače. Ako sada delujete pomoći ćete i svojim zaposlenima i poslovanju.

Kako da budete informisani

Pronađite najnovije informacije SZO o širenju COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Saveti i vodič SZO o COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.epi-win.com/