Staklo je jedina sirovina koja se reciklira stoprocentno. Može se nebrojeno puta vraćati u proces reciklaže, tako da je ono jedan od resursa koji izuzetno zahvalan za dalju upotrebu i zaštitu životne sredine. U svetu se godišnje baci oko miljardu flaša a proizvede se 500 miliona novih. To je samo jedan primer koliko se može uštedeti i novca i resursa reciklažom staklene ambalaže.

Ipak u Srbiji je staklo gotovo nemoguće reciklirati. Zvona za prikupljanje stakla nema na mnogim lokacijama u gradovima, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu se ne sprovodi u poptunosti, pa često čak i stakleni otpad iz velikih sistema završi na deponiji.

„Reciklaža stakla u Srbiji je na nivou novorođenčeta- nemoćna da funkcioniše bez ogromne pomoći. Otkupna cena i subvencija države do ove godine je bila toliko mala da su troškovi čuvanja, transporta i reciklaže bili daleko veći i rad sa staklom je bio skoro nemoguć“, za portal Energynews kaže Milorad Tanasković, vlasnik firme za preradu, saklupljanje i transport sekundarnih sirovina. „Od ove godine izgleda da će se stvari pomeriti za mrtve tačke, malo će se povećati cena subvencije i otkupa te će moći ponešto da se radi. Inače je staklo poslednjih godina bilo potpuno zapostavljeno“.

Dosadašnja cena nije mogla da pokrije troškove.

„Gledajte, po cenama koje su važile do ove godine vi biste za 24 tone stakla dobili 24 hiljade dinara, dok bi troškovi skladištenja, transporta i obrade bili dvostruko veći. To se nikome ne može isplatiti“, kaže Milorad Tanasković.

Iako su transport, čuvanje i odlaganje obimni procesi, sama reciklaža stakla je, prema rečima našeg sagovornika, jedan od jednostavnijih reciklažnih procesa.

„U reciklažnom pogonu meljete staklo, onda ono prolazi kroz dva topla pranja i jedno hladno pranje i izlazi kristalno čisto i spremno za dalje korišćenje. Staklo je resurs koji se može reciklirati beskrajno i velika je šteta što je u Srbiji takva situacija da je sa njim tako teško raditi, a moglo bi veoma dobro da se radi. Ostaje da se vidi kako će biti sad sa novim subvencijama. Mi smo spremni da radimo, ali bi bilo dobro da i nadležna ministarstva takođe budu spremna i da podrže reciklažu stakla u Srbiji“.