U vojvođanskom mestu Čurug, nadomak Novog Sada na preko 30 hektara prostire se jedna od najvećih organskih stočnih farmi u Evropi, Global Seed. Na ovoj farmi koja zatvara ceo krug organske proizviodnje živi oko 2000 krava koje daju organsko mleko i žive u kompletno organskom okruženju.

„Osnovni princip je da na našim površinama i u biljnoj proizvodnji proizvedemo što bolju i kvalitetniju hranu za naše krave i to je već veliki deo posla, da ta kvalitetna hrana stigne pred njih“, za Energynews objašnjava glavni veterinar ove farme, Radoslav Reljić i dodaje: „Na ovakvim farmama važna je higijena, tako da se o zoohigijenksim uslovima vodi mnogo računa. Organske farme su karakteristične i po velikom broju ispusta gde krave slobodno šetaju“.

I zaista, sve štale u okviru ovog kompleksa su okružene zelenim površinama, koje su otvorene i dostupne. Iako je zima, čini se da kravicama to ne smeta.

„Zapravo im ovakvo vreme najviše prija. Krave ne vole vrućinu, u letnjim, vrelim mesecima nerado i izlaze napolje. Zato smo u naše štale ugradili poseban sistem ventilacije sa orošavanjem i posebnim ventilatorima kako bi ti letnji meseci bili podnošljiviji i mikroklimat u štalama je zaista dobar“, zaključuje Reljić.

Kompanija Global Seed je organskom proizvodnjom počela da se bavi 2005. godine ali je u sledećih nekoliko godina razvijala sve pravce, biljnu proizvodnju, organsko stočarstvo i proizvodnju organske stočne hrane, da bi danas to sve bilo uklopljeno u proizvodnju organskog mleka i mesa.

„Da bi jedna ovako intenzivna proizvodnja uopšte mogla da bude organska potrebno je organizovati sistem gajenja biljaka na način da se poštuje izbor kultura, smena kultura, a posebno važan segment je đubrenje. Obzirom da je nedopustivo koristiti mineralna đubriva  i tako hraniti biljku, neophodno je da ceo sistem bude opremljen tom nekom aerobnom digestijom a to je proces dobijanja metana u proizvodnji struje preko biogasa. Naša biogas elektrana zaključuje ceo sistem organske proizvodnje“ ističe Jovan Popović, jedan od direktora Global Seed-a.

Pored bioelektrane i objekata za smeštaj krava, tu su i drugi objekti različitog tipa, porodilište, izmuzište, štale za bikove, kao i posebne iglo kućice za tek rođenu telad.

“U centru pažnje čitavog sistema je uzgoj stoke i koncept organizacije posla je u potpunosti prilagođen tome. U organskoj proizvodnji dobrobit životinje ima visok prioritet i to je ono što mi ovde u praksi primenjujemo”, objašnjava Popović.

U godini pred nama, ova organska farma će u svoju proizvodnu granu ubaciti još jedan novi segment, a to je proizvodnja organskih jaja i pilećeg mesa.

“U tu svrhu planiramo izgradnju ultra moderne živinarske farme u free range varijanti, što znači slobodan sistem držanja živine, koja bi imala zaokružen sistem proizvodnje, znači od jajeta do jajeta. To znači da će tu i da se legu pilići i proizvode konzumna jaja, priplodna jaja i organsko pileće meso za tržište”, najavljuje Jovan Popović.

Organski život

Život u organskim uslovima za krave znači da one borave u posebno izgrađenim objektima sa dovoljno prostora i svetla, da imaju pristup otvorenim zelenim površinama (tkz. free range sistem) i jedu isključivo organsku stočnu hranu. U njihovom imunitetu učestvuju specijalne vakcine, a ukoliko se razbole leče se strogo propisanim terapijama i lekovima. Vrste i rase koje se uzgajaju bi trebalo da budu prilagođene lokalnim uslovima života. Na farmi u Čurugu žive crno- beli i crveno- beli holštajn, kao i braon svis.

Organsko mleko

Global Seed od 2013. godine proizvodi organsko mleko. Specifičnost ovakve proizvodnje je što je postignuto jedinstvo biljne proizvodnje sa stočarstvom, što nije tako često. Ipak ovaj savršeni krug, od proizvodnje organske biljne hrane do organskog mleka je najpravilniji primer kako bi organska proizvodnja trebalo da izgleda. Mleko sa farme u Čurugu dalje se prodaje IMLEK-u, koje ga potoršačima plasira kroz brend Belo Organic.