Dobrobit životinja je jedna od glavnih okosnica evropskih i svetskih zakona. Zanemarivanje, uskraćivanje hrane, pića i skloništa vodi se kao zlostavljanje i u svim uređenim zemljama je kažnjivo, a kazne su drakonske. U Srbiji, deo ovakvih krivičnih postupaka uređuje zakon o doborbiti životinja, a deo krivični zakon. 

U detalje ovog zakona ukratko nas je uputila Maja Andrijašević iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine:

"Krivični zakon donosi kaznu do jedne godine zatvora za lica koja zlostavljaju životinju, odnosno do 3 godine zatvora ako to lice zlostavlja više životinja, ili zlostavlja životinje koje su zakonom zaštićene.  Naravno tu je kažnjiva i borba pasa, borba svih životinja". 

Policija za životinje 

Prema mišljenju stručnjaka i raznih društava za zaštitu životinja, zakon se ne sprovodi kako bi trebalo, između ostalog jer i nema ko da ga sprovede. Za to vreme, životinje bivaju zanemarivane, povređivane, a nekada čak i stradaju. Nameće se zaključak da bi o svemu ovome morala da vodi računa specijalna organizacija, koja postoji u svim uređenijim zemljama sveta - policija za životinje. 

Doktor veterine Vladimir Terzin, iz ordinacije Pet&Vet, za Energynews objašnjava: "Problem specifičan i ljudi moraju da prođu nekakvu obuku da bi mogli da prepoznaju takve stvari s jedne strane, a s druge strane, to je trebalo da pripadne jednom odeljenju regularne policije jer bi trebalo da se sporvodi kompletna istraga, obzirom da se radi o krivičnom delu - ako je neko otrovao psa ili ga namerno povredio." 

Projekat policije za životinje započet je 2009. godine. Tadašnjoj Vladi je dat predlog izmene zakona o policiji. "Naravno prepreka je bio sam zakon, koji nije predviđao jedno takvo odeljenje", kaže Vladimir, i dodaje: "Predlog izmene zakona čak bio izrađen, i sve i to je trebalo da uđe u skupštinsku proceduru, međutim to je stalo." 

Ukoliko bi zakon dozvolio osnivanje ovakvog odeljenja, polcijaci koji rade u njemu bi odmah mogli da postupaju po postojećim članovima krivičnog zakona. 

"Oni bi mogli da postupaju po krivičnom zakonu, jer vi u krivičnom zakonu u članu 269 i 270 imate pobrojana krivična dela koja su dela prema životinjama i to su ta dela namernog ubijanja, namernog sakaćenja" objasnio je Vladimir. 

Zašto je važno da imamo policiju za životinje­? Svako krivično delo koje je u porastu zahteva da se njime bavi posebna služba, koja će raditi po prijavi, sprovoditi istrage i predstavljati zakon u toj oblasti. Organizovane borbe , nehumano iskorišćavanje životinja zbog zarade, zanemarivanje vlasničih pasa i mačaka, izgladnjivanje i izbacivanje na ulicu su postali deo naše svakodnevice. Sve ovo su razlozi i potreba za policijom za životinje.

Pored osnovnih humanih potreba društva za ovim organom, ovo je i deo paketa zakona i odredbi koje moramo da usvojim i primenimo. Više o tome, za portal Energynews govori Maja:

"Mi sada radimo izmene i dopune zakona. Zakon živi već pet godina i svesni smo toga da ima delova koji možda nisu usaglašeni. Najpre usaglašavamo delove koji su vezani za regulativu EU i one delove da bi možda jasnije  i prilagodljivije bilo kažem taj sistem dobrobiti u Srbiji da bude održiv."

Odnos prema životinjama i njihovoj dobrobiti postao je jedan od gorućih problema. Neophodna su brza rešenja, koja će zaštiti njihova prava. Ovo nisu samo svetski trendovi već realna potreba društva da spreči neljudske stvari koje se događaju svuda oko nas.