Nacrt Zakona o energetici predviđa otvaranja tržišta električne energije od 1. jula ove godine ili najkasnije danom stupanja na snagu novog zakona, rekla je ministarka energetike u ostavci, Zorana Mihajlović u intervjuu za dnevni list „Politika“. Ona je dodala da će usvajanje ovog zakona biti jedan od prioriteta budućeg parlamenta.

„Otvaranje tržišta ima za cilj povećanje konkurentnosti, a samim tim izbora snadbevača, uslova isporuke i niže cene električne energije. Tržište će omogućiti da Elektroprivreda Srbije prodaje energiju po tržišnim cenama, a snadbevači ne mogu da diktiraju cene EPS-u. Ako postoje viškovi energije, pretpostavka je da će i cene električne energije u Srbiji biti niže, po opštim pravilima tržišta i konkurencije“, rekla je za „Politiku“ ministarka Mihajlović. Ona je istakla i da je u Nacrtu zakona celo poglavlje posvećeno snadbevanju krajnjih kupaca strujom, kao i obavezi snadbevača da obavesti kupca o uslovima prodaje električne energije. Prema Nacrtu, uređena je zaštita kupca, dok će promena snadbevača biti besplatna.

Otvaranje tržišta je prvobitno planirano za prvi januar iduće godine, a prema rečima ministarke mogućnost izbora isporučioca struje svakom domaćinstvu će pružiti izbor cene i bolje komercijalne usluge. Međutim, pitanje je koliko će sve to uzeti maha u Srbiji, s obzirom da skoro ne postoji izbor snadbevača strujom u zemlji ukoliko izuzmemo Elektroprivredu Srbije. „Od licenciranih 75 snadbevača, koji se uglavnom bave veleprodajom, za sada je šest iskazalo interes za snadbevanje krajnih kupaca“, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović i dodala da će izbor isporučioca struje stvoriti uslove za tržišnu utaklmicu i da ukoliko EPS želi da ostane izbor građana, onda mora da bude konkurentan u pogledu uslova i cene.

Realna cena energije i mogućnost investiranja u nove proizvodne kapacitete, a samim tim i dugoročna sigurnost snadbevanja su neke od prednosti otvorenog tržišta navodi ministarka Mihajlović, uz odbacivanje scenarija pojedinih stručnjaka koji smatraju da će novi zakon voditi propasti distributivnih preduzeća, usled poskupljenja struje, te da će „neplatiše doći na grbaču“ sadašnjem EPS-u, odnosno državi. „Nema takve opasnosti. Nacrt zakona jasno utvrđuje raspodelu nadležnosti između operatora i snadbevača. Svi snadbevači plaćaju pristup distibutivnom sistemu po regulisanoj ceni koju utvrđuje operator u skladu sa metodologijom i iz saglasnost Agencije. Snadbevači ne mogu da utiču na cenu pristupa sistemu i tako pogoršaju položaj distributivnih preduzeća“, ističe Mihajlović.

U nacrtu novog Zakona o energetici implementiran je i treći paket direktiva EU, koji nameće obavezu razdvajanja operatora prenosnog sistema, odnosno sprečava jednog vlasnika da upravlja operatorom prenosnog sistema, proizvodnjom i snadbevanjem električnom energijom. Ministarka Zorana Mihajlović je za „Politiku“ izjavila i da će tek biti doneta konkretna rešenja u oblasti gasovoda „Južni tok“, u skladu sa onim što se budu dogovorili Rusija i članice EU koje učestvuju u projektu.