Potpuno usklađivanje propisa Srbije i EU kada je reč o zaštiti životne sredine očekuje se do 2030. godine, a umesto ranije najavljivanih 1.150 evra, ukupni trošak usklađivanja po stanovniku iznosiće 1.400 evra, rečeno je u Privrednoj komori Srbije, prenosi portal Euractiv. Da bi se zakoni uskladili biće potrebno oko 10,6 milijardi evra, a sredstva će biti obezbeđena iz evropskih fondova, donacija, bankarskih zajmova, kao i budžeta lokalnih zajednica i Republike Srbije.

Poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju EU, jedno je od najsloženijih i najzahtevnijih poglavlja, smatraju stručnjaci. Srbija bi već ove godine trebalo da pripremi planove za primenu ključnih evropskih direktiva u oblasti životne sredine i analizu troškova usklađivanja, a prema nekim procenama najveća izdavanja biće potrebna u sektoru za vode (5,6 milijardi evra), zatim u sektoru za otpad (2,8 milijardi evra) i sektoru za industrijsko zagađenje i buku (1,3 milijardi evra), prenosi Euractiv.