„Usklađivanje Srbije sa zakonima u poglavlju 15, koje se bavi energetikom, biće od ključnog značaja za napredak ka članstvu u EU“, izjavio je Majkl Devenport, šef Delegacjie EU u Srbiji, prenosi portal BizLife. Korak ka tome predstavlja i završeni projekat izgradnje kapaciteta Agencije za energetiku Srbije (AERS), koji je Evropska unija finansirala sa 1,5 miliona evra.

Dosta pažnje prilikom pregovora biće posvećeno reformi energetskog sektora, kao i tome da se obezbedi nezavisnost regulatornih tela, koja moraju biti samostalna u radu, bez uticaja vlade, ali i kompanija čije poslove regulišu. „Energetska regulatorna tela igraće posebno važnu ulogu. Njihova dva osnovna cilja su zaštita potrošača i zaštita investitora", rekao je Devenport.

šef delegacije EU u Srbiji, Majkl Devenport Jačanje kapaciteta AERS-a trajalo je 20 meseci i sprovedeno je od strane Regulatorne kancelarije za mrežne industrije Slovačke. Kako prenosi BizLife, ministarka energetike Zorana Mihajlović smatra de će ovaj projekat pomoći AERS-u da „prati sve izazove koji se nalaze ispred regulatorne agencije za energetiku“, kojih će svakako biti više nakon usvajanja novog zakona o energetici koji sadrži treći energetski paket EU.