„Svaki dinar kojim platimo uvozni energent, izlazi iz naše zemlje. Zbog toga moramo početi da proizvodimo toplotnu i električnu energiju iz domaćih resursa i na taj način ćemo novac zadržati u našem regionu, a samim tim imaćemo jeftiniju energiju”, izjavila je na manifestaciji „Dani energetike“ koji se održavaju u Novom Sadu pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević Bajić. Ona je dodala da energetika danas jeste veliki investicioni potencijal, ali i veliki izazov i problem.

Da bi se potencijali iskoristili, prema rečima sekretarke potrebno je izraditi integralnu regionalnu strategiju za obnovljivu energiju, koja bi u prvom koraku obuhvatala povećanje proizvodnje energije iz domaćih resursa.

Prvi kilovati mogu se dobiti iz biomase, a potom je potrebno napraviti strategiju za izgradnju vetroparkova i korišćenje energije sunca i vode u odnosu na postojeći potencijal. „Svi zajedno treba da menjamo svest u odnosu na energiju koju trošimo i proizvodimo, jer samo tako možemo da obezbedimo, kao krajnji efekat, bolji život“, ističe Nataša Pavićević Bajić.

Državni sekretar Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Dušan Mrakić istakao je koliko je značajno povećati uštedu električne energije, jer jedino kroz energetsku efikasnost možemo sebi obezbediti sigurnu energetsku budućnost. Na putu ka tom cilju potrebno je osnovati Edukativni centar u kome bi se obučavali energetski menadžeri, koje bi trebalo da ima svaka veća opština.

Mrakić je istakao da za razliku u prošlosti, nakon  usvajanja novog Zakona o energetskoj efikasnosti, danas postoji i politička saglasnost na ovom polju. Rad na podzakonskim aktima je u toku, a nedavno je usvojen i Akcioni plan o energetskoj efikasnosti koji će dati smernice u usklađivanju domaćeg zakonodavnog okvira za pravnim regulativama u Evropskoj uniji. Prateći sve korake moguće je ostvariti zacrtan cilj da do 2018. godine, Srbija dostigne nivo uštede energije od devet odsto, smatra Mrakić.