Proglašavajući septembar za "Mesec paušalaca" NALED i Udruženje za razvoj preduzetništva najavili su i otvaranje portala JPD - javno privani dijalog na kojem će se sažimat iinicijative i predlozi u okviru reforme i promena u sistemu paušalnog oporezivanja. 

Reforma paušalnog oporezivanja došla je u centar pažnje javnosti ovog leta, kada su mediji preneli neke NALED-ove predloge predstojećih izmena za takozvane paušalce. Ovaj sistem je do sada podrazumevao jednostavno knjigovodstvo uz limitirani obrt sredstava, iznos poreza koji nije "uvezan" sa zaradom već kategorijom - grupom posla, odnosno proračunom Poreske uprave, i t.d.. Nova rešenja će pored ostalog preciznije utvrditi i to ko uopšte može biti preduzetnik. Za sada ih u Srbiji ima 116.000. U ovom sistemu posluje, pored ostali, i deo profesonalaca iz sfere u Srbiji vrlo uspešne IT industrije.

Za sve strane kojih se tiče proces reforme poreskog oporezivanja, od države koja će o njoj odlučivati, do samih preduzetnika, ostaje suštinsko pitanje - kako sačuvati dobra rešenja iz starog sistema, kako smanjiti papirologiju, kako uravnotežiti sistem poreskih opterećenja, kako sprovesti promeneai ne gušiti ovaj deo poslovnog sveta na kojem, naročito u uspešnim ekonomijama, počiva veliki deo privrede.  

Foto: NALED