Socijalno preduzetništvo predstavlja biznis model koji svojim poslovanjem pomaže rešavanju nekog od socijalnih problema u društvu. Ovakvo poslovanje često ima veze sa zapošljavanjem ljudi koji teže dolaze do posla, socijalnim i medicinskim uslugama, obrazovanjem, ali i ekologijom, zaštitom životne sredine ili drugim aktivnostima u društevnoj zajednici. Kobayagi toys je preduzeće koje je u svom poslovanju objedinilo nekoliko ciljeva socijalnog preduzetništva.

„Proizvodimo igračke koje su edukativne i koje decu navode na kreativnost, kao i soft dolls, mekane lutke koje radimo po narudžbini. One su i društveno odgovorni proizvod, jer za njihovu izradu zapošljavamo slabije zapošljive grupe žena. Radimo dosta i sa mladima sa teškoćama u razvoju. Ceo vizuelni koncept naših igračaka razvija tim mladih dizajnera i mi uvek pomažemo mladima da dodju do nekog angažmana, to je negde naš koncept“, kaže Tijana Jovanović Petrović.

Kada je razvoj socijalnog preduzetništva u pitanju, Tijana kaže da tu ima još dosta stvari na kojima bi trebalo da se radi.

„To je novo u svetu i svakako je novo kod nas. Socijalna preduzeća ili proizvode ekološke proizvode ili angažuju neke ranjive grupe u svom poslovanju, prosto se bave stvarima koje nisu u tradicionalnom biznis fokusu. Takva preduzeća su neophodna jer ona formiraju društveni uticaj u ekonomiji jedne zemlje“, objašnjava Tijana.

U delu kojim bi trebalo da se uključi država je svakako pitanje finansija za poslovanje socijalnih preduzeća.

„Izostaje podrška, što je jako teško za one koji su na početku ili koji razvijaju nešto od sopstvenih sredstava. Rešenje bi se moglo naći u nekim kreditnim linijama ili bespovratnim sredstvima za početak poslovanja. I ono najvažnije, svest našeg društva o tome šta je socijalno preduzeništvo i zašto je ono važno. Više socijalnih preduzeća nam je neophodno u ekonomskoj budućnosti“, poručuje Tijana Jovanović Petrović.