Vodeći svetski događaj u oblasti solarne energije Intersolar biće organizovan od 31. maja do 2. juna 2017. Konferencija sa pratećom izložbom održava se u Minhenu a iza ovog značajnog događaja stoji Intersolar Europe, vodeća svetska platforma u oblasti sunčeve energije, kreirana pre dvadesetak godina. Organizator očekuje oko 1500 delegata, a kao fokus događaja navedeno je: Nove tehnologije i koncepti efikasnosti u proizvodnji fotoćelija.

Foto: Intersolar Europe