Početak marta obeležiće Međunarodni dani energetike i investicija u Kongresnom centru master Novosadskog sajma. Događaj će imati kongresni i izložbeni deo i, kako najavljuje organizator tokom dva dana, 2. i 3. marta 2017, „biće predstavljene kompanije i tehnologije u oblasti energetske efikasnosti, građevinarstva, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine, finansijske institucije i organizacije koje finansiraju projekte u ovoj oblasti, lokalne samouprave, agencije, udruženja i u kongresnom i izložbenom delu.“ Fokus je na temama u oblasti energetike i građevinarstva.