Evropska zelena fondacija (GEF) najavila je predstavljanje rezultata istraživanja posvećenog stanju životne sredina na Balkanu. Rezultati istraživanja do kojih su došli novinari regiona biće predstavljeni u Bukureštu, 28. oktobra. Istraživanje obuhvata Rumuniju, Makedoniju, Bugarsku i Moldaviju. Osnovna tema okruglog stola u Bukureštu je ilegalna seča šuma i njene posledice. Ovaj projekat podržao je Evropski parlament koji i inače potpomaže rad ove fondacije. GEF okuplja "zelene" partije predstavljene u Evropskom parlamentu.