29. oktobra u Londonu biće organizovan prvi Srpski investicioni dan, na kome će Srbija biti predstavljena kao atraktivna destinacija za strana ulaganja, pre svega u energetski sektor, autoindustriju, i sektor telekomunikacija. Prvi Dan investicija koji organizuje Srbija podržaće i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).