O glavnim faktorima koji utiču na klimatske i globalne promene biće reči na UNESCO konferenciji o uticaju klimatskih promena na vodne resurse. Konferencija se održava 17. i 18. oktobra u prostorima SANU u Beogradu.