EKOBIS, Međunarodni ekološki sajam u Bihaću biće održan 12. Septembra. EKOBIS je manifestacija ekologije, ekoturizma i ekološke industrije koju organizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona već 9 godina, navode organizatori.