Na trgovima i prosotorima Novog Sada, sve u svemu na ulicama, ulični svirači predstaviće 13. septembra svoju veštinu, ili umetnost, ili i jedno i drugo što ulična umetnost podrazumeva. Prvi put je održan 2001. godine.